PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

O BANKU - PEKAO SA


Bank Pekao SA - działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która jest silnie zakorzeniona w 22 europejskich krajach, prowadzi prawie 9600 placówek oraz zatrudnia ponad 160 tys. osób. W swej ponad osiemdziesięcioletniej historii Bank Pekao S.A. działał nieprzerwanie w różnych warunkach politycznych i gospodarczych. Zawsze jednak był ważnym elementem systemu bankowego i zawsze dobrze służył swoim klientom.

Prywatyzacja Banku Pekao S.A. rozpoczęła się w czerwcu 1998 roku, gdy Skarb Państwa sprzedał w ofercie publicznej 15% akcji Banku. 30 czerwca 1998 roku Bank zadebiutował na GPW. Od 3 sierpnia 1999 r. Pekao S.A. stał się członkiem międzynarodowej grupy bankowej UniCredito Italiano (UCI). Przedsięwzięciem zdecydowanie najtrudniejszym w długiej historii Banku było połączenie Banku Pekao S.A. z częścią Banku BPH S.A. Integracja na polskim rynku była konsekwencją decyzji o połączeniu Grupy UniCredit i Banku HVB z czerwca 2005 r., strategicznych inwestorów obu krajowych banków. Dnia 3 października 2007 r. Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na podział Banku BPH SA i przyłączenie jego wydzielonej części do Banku Pekao SA. Tym samym 30 listopada mogła dokonać się fuzja prawna Banków Pekao SA i BPH SA. W dniu fuzji prawnej klienci indywidualni i  biznesowi przyłączanych do Banku Pekao SA oddziałów Banku BPH SA oraz wszyscy klienci korporacyjni stali się klientami nowego Banku Pekao SA.

Na dzień dzisiejszy Grupa Banku Pekao S.A. składa się z instytucji finansowych i niefinansowych, skupionych wokół banku uniwersalnego i oferuje wszystkie dostępne w Polsce usługi finansowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. Grupę kapitałową tworzyły 22 jednostki: Bank Pekao S.A. jako podmiot dominujący, 16 spółek zależnych i 6 spółek pośrednio zależnych. Bank posiada ponadto udziały w jednostkach stowarzyszonych, (m.in. KIR S.A., Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. ), a także akcje i udziały mniejszościowe.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841

Kod SWIFT Pekao SA – PKOPPLPW

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię i nazwisko:

Telefon:

Miejscowość:

DORADZAMY BEZPŁATNIE W CAŁEJ POLSCE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na zasadach określonych w regulaminie.

REKLAMA

Porównywarka kredytów

Porównywarka kredytów

Sprawdź dokładne raty kredytów w czołowych bankach.

Zdolność kredytowa

Oblicz zdolność kredytową

Oblicz szacunkowo jaki dochód będzie wymagany przez banki przy wskazanej kwocie kredytu.

Jakie dokumenty?

Jakie dokumenty

Zobacz jakie dokumenty będą wymagały banki od Ciebie przy składaniu wniosku o kredyt.

Kalkulator opłat notarialnych

Opłaty notarialne

Kalkulator opłat związanych z zakupem nieruchomości.

Kursy walut

SPREADY WALUTOWE

Zobacz codziennie aktualizowane spready czyli stosowane przez banki kursy przy wypłacie i spłacie kredytu.

Kredyty hipoteczne

© 2005-2017 Big Wave Media Sp. z o.o.